پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

کارشناس برجسته مسائل سیاسی استان یزد:

امکان سوء استفاده دشمن در «توافق هسته‌ای»/سهولت در برگشت‌پذیری تحریم ها،یکی از جنبه های منفی قطعنامه شورای امنیت است


فعال سیاسی یزد با اشاره به توافق هسته ای تاکید کرد: کلیت این توافق‌نامه هم یک فرصت است و هم یک تهدید و این بستگی به شیوه عمل ایران در ادامه راه دارد که اگر طرف مقابل روزنه ای و خللی را مشاهده کند زمینه های بهره برداری سوء در توافق نامه وجود دارد که به واسطه این زمینه های سوء استفاده و ضعف،توان ضربه زدن به کشور خواهد داشت.

به گزارش یزد امــــــــروز، فعال سیاسی یزد در مصاحبه با عصرسیاست با اشاره به جمع بندی نهایی مذاکرات هسته ای اظهار داشت: آنچه که باید به عنوان یک اصل همواره در خصوص مسئله هسته‌ای و جمع بندی اخیر مورد توجه قرار گیرداین است که آمریکا و متحدان خود اهدافی فراتر از موضوع مذاکرات هسته ای، را دنبال می کنند مواردی مانند تامین امنیت اسرائیل، مقابله با موج آشکار و نهان اسلامی که منافع نامشروع آمریکا را نشانه رفته است، مسئله انرژی و نهایتاً موضوع مدیریت قدرت های نوظهور فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در منطقه و جهان.

غلامحسین دشتی افزود: غرب هم اکنون در تلاش است از جمع بندی نهایی مذاکرات هم به صورت شکلی و هم به صورت محتوایی بهره بداری سیاسی کرده و از این طریق منافع خود را تامین کند و در همین راستا اگر این توافقاخیر ظرفیت های لازم را جهت تامین منافع آن ها نداشته باشد اتاق های فکر آمریکایی_صهیونیستی قهراً درصدد ظرفیت سازی از درون و بیرون این توافق نامه برخواهند آمد که در این صورت نیازمند هوشیاری و دقت و نیز انسجام و وحدت ملی و شکل‌دهی به یک قدرت گفتمانی ملی برای پیگیری اهداف و منافع کشور هستیم که بعد از این توافق باید در دستور کار همگان قرار گیرد.


زمینه‌های سوء استفاده دشمن در توافق هسته‌ای وجود دارد
این فعال سیاسی استان در ادامه با اشاره به توافق هسته ای انجام شده تاکید کرد: کلیت این توافق‌نامه هم یک فرصت است و هم یک تهدید و این بستگی به شیوه عمل ایران در ادامه راه دارد که اگر طرف مقابل روزنه ای و خللی را مشاهده کند زمینه های بهره برداری سوء در توافق نامه وجود دارد که به واسته این زمینه های سوء استفاده و ضعف،  توان ضربه زدن به کشور خواهد داست.


وی با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام داخلی دربرخود با موضوع هسته ای خاطر نشان کرد: قطعنامه اخیر شورای امنیت ملی مبنی بر تایید جمع بندی نهایی «برجام» نکات مثبت و منفی را در درون خود جای داده است که یکی از موارد مثبت آن خارج شدن پرونده هسته ای ایران از فصل هفتم منشور سازمان ملل و لغو قطعنامه های قبلی شورای امنیت مبنی بر تحریم ایران است اما از طرف دیگر محدودیت‌هایی را برای صنعت هواو فضای کشور ایجاد کرده است که قابل تامل است و باید جوانب خطرناک آن مورد بررسی قرار گیرد.


دشتی یکی دیگر از جنبه های منفی قطعنامه شورای امنیت را سهولت در برگشت‌پذیری تحریم ها دانست و تصریح کرد آن چه در این میان بیش از همه موضوعات باید در دستور کار مسئولین قرار گیرد، طراحی مکانیزم هایی است که بتواند اصل توافق نامه را در مسیر تامین منافع ملی قرار دهد و از سوءاستفاده خطرناک دشمن جلوگیری شود.

بند 12 قطعنامه شورای امنیت؛ فرصتی خطرناک برای آمریکا
معاون سابق سیاسی امنیتی استانداری یزد در ادامه با اشاره به بند 12 قطعنامه شورای امنیت که به مکانیزم ماشه شناخته می شود گفت: این بند برای آمریکا یک فرصت خطرناکی به وجود آورده است که می تواند به واسطه ی بهانه گیری‌های متعدد تحریم‌های گذشته را علیه کشورمان بازگرداند و خود این موضوع کل موضوع توافق را به نابودی می کشاند.
فعال سیاسی استان در خصوص محدودیت های تسلیحاتی و بخصوص موشکی ایران در قطعنامه شورای امنیت و جمع بندی نهایی هسته‌ای عنوان کرد: صنعت موشکی ایران دفاعی و غیر هسته‌ای است بنابراین ارتباطی به توافق هسته ای ندارد. قابلیت‌های متعددی در سیستم موشکی ایران وجود دارد که که نباید این موضوع به بهانه‌گیری برای دخالت درامور دفاعی کشور منجر شود.

روزنه‌های خلف وعده آمریکا در توافق هسته‌ای بسته نشده است
وی در پایان تاکید کرد: توافق هسته‌ای آن چنان قوی تنظیم نشده است که بتواند روزنه‌های خلف وعده دشمن را ببندد و در بسیاری از موضوعات راه های خلف وعده در توافق وجود دارد که احتمال سوء استفاده و دبه دشمن را در پی دارد.


آخرین اخبار آخرین اخبار