پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

مشاور فرهنگی رئیس جمهور مطرح کرد

انتخابات آمریکا از کارتر تاکنون تحت تاثیر ایران بوده است


مشاور فرهنگی رئیس جمهور تاکید کرد همه انتخابات رؤسای جمهوری آمریکا پس از انقلاب اسلامی، به گونه ای تحت تاثیر ایران بوده است.

یزدامروز؛ حسام الدین آشنا در صفحه فيس بوک خود با بیان اینکه آقای اوباما می‌تواند قبل از نوامبر آخرین بقایای جنگ سرد را نه فقط در کوبا که در خاورمیانه نیز پایان دهد نوشت: اوباما باید بداند ایران کوبا نیست؛ فیدل و رائولی هم در کار نیست. ایران شوروی نیست؛ گورباچف و یلتسینی هم در کار نیست.

آشنا با تاکید براینکه ایران چنان قدرتمند است که تمام انتخابات روسای جمهوری آمریکا از کارتر تا کنون به گونه‌ای تحت تاثیر ایران بوده است یادآور شد: ایران از لانه تا طبس کار دست کارتر داد و از تهدیدهای بوش تا تحریم های اوباما را پشت سرگذاشت.

مشاور فرهنگی رئیس جمهوری در ادامه خطاب به اوباما متذکر شده است: اگر استراتژی جنگ سرد از هراس افکنی تا هزینه تراشی در رقابت های نظامی برای فروپاشی شوروی موفق بود، اما ایران در سایه رهبری حکیمانه خود اجازه نخواهد داد "محاسبات در ذهن مسئولین عوض بشود و در مشت دشمن قرار بگیرد" .


آخرین اخبار آخرین اخبار