پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

احکام جدید در شهرداری یزد صادر شد

انتصاب مدیر زیباسازی و مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری یزد


از سوی شهردار یزد، محمد حسین رضایی به عنوان مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری و محمد حسن منصوری زاده به سمت مدیر زیباسازی معرفی شدند.

به گزارش یزد رسا، از سوی شهردار یزد، محمد حسین رضایی به عنوان مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری و محمد حسن منصوری زاده به سمت مدیر زیباسازی معرفی شدند.

شهردار یزد با صدور دو ابلاغ جداگانه، به منظور اجرای تشکیلات مصوب چارت سازمانی در حوزه زیر مجموعه معاونت خدمات شهری ، آقایان محمد حسین رضایی را به سمت مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری و محمد حسن منصوری زاده را به عنوان مدیر زیباسازی منصوب کرد.

این احکام با عنایت به بند 5 صورتجلسه مورخ 14/10/92 شورای معاونین صادر شده است.

خاطرنشان می شود محمد حسن منصوری زاده دارای مدرک کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و محمد حسین رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی شهری می باشند.آخرین اخبار آخرین اخبار