پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه یزد:

انجمن اسلامی اسیر مصلحت اندیشی های کاذب نخواهد شد/عدم وجود برنامه جامع اقتصادی در دولت، ارج را زمین گیر کرد


دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد با اشاره به تعطیلی کارخانه ارج اظهار داشت: نجات اقتصاد شاید محوری ترین شعار حسن روحانی در سال 92 بود. شعاری که تنها حاصل آن تعطیلی هر روز کارخانه هاو تولیدی های اساسی کشور نظیر کارخانه ارجی با 80 سال قدمت می باشد.

به گزارش یزدامروز؛ دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد در مصاحبه با عصر فرهنگ با اشاره به تعطیلی کارخانه ارج اظهار داشت: نجات اقتصاد شاید محوری ترین شعار حسن روحانی در سال 92 بود. شعاری که تنها حاصل آن تعطیلی هر روز کارخانه هاو تولیدی های اساسی کشور نظیر کارخانه ارجی با 80 سال قدمت می باشد.این ناکارآمدی ریشه در این واقعیت دارد که دولت فاقد یک برنامه جامع اقتصادی است. با این وجود شاید روحانی در سال 96 با پاسخ منفی از سوی مردم مواجه شده و به نوعی دوره ی 4 ساله ی وی یک نوع سنت شکنی تلقی شود.

محمدرضا پاریاب ادامه داد: البته نباید ضعف دولت یازدهم در آرمان گرایی را نیز فراموش کنیم. موضوعی که در سیاست خارجه و سیاست های فرهنگی ای دولت در دانشگاهها و سطح جامعه هم نمود پیدا کرده است. سازش پذیری در مقابل دشمنان انقلاب و عدم موضع گیری مناسب در قبال تحولات منطقه نیز نمونه های ضعف در دستگاه دیپلماسی را نمایان می سازد.

وی همچنین با اشاره به دغدغه های فرهنگی رهبر انقلاب گفت: مقام معظم رهبری اخیراً از تعبیر ولنگاری فرهنگی یاد کردند. در واقع این تعبیر بیانگر کوتاهی مسئولین دولتی و سایر نهاد های کشور در مباحث فرهنگی است.از این انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد درصدد است که کارگروه مطالبات امام و رهبری که بخشی از آن مربوط به مسائل و مشکلات فرهنگی کشور است، در دانشگاه یزد ایجاد نماییم.

پاریاب اذعان کرد: متاسفانه در حال حاضر جنبش دانشجویی فاقد آن روحیه مطالبه گر خویش است و بدین منظور واحد سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد در بیان حقایق و انتقادهای خود که نسبت به مسئولین دانشگاهی و استانی و کشوری دارد هیچ کوتاهی نخواهد داشت. متاسفانه مصلحت اندیشی های کاذب تبدیل به یک معضل جدی در بین فعالین دانشجویی شده است که با یاری پروردگار واحد سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد این بدعت شکنی را انجام خواهد داد.
 


آخرین اخبار آخرین اخبار