محتوا محتوا5 نسخه خطی، 12 نسخه چاپ سنگی و 3 نسخه سربی توسط خانواده استاندار سابق یزد به گنجینه کتابخانه و موزه وزیری اهدا شد.

خانواده مرحوم غلامرضا دبیران اولین استاندار بعد از انقلاب در یزد  5 نسخه خطی، 12 نسخه چاپ سنگی و 3 نسخه سربی  به گنجینه کتابخانه و موزه وزیری اهدا کردند.

نسخ خطی اهدایی شامل موارد زیر هستند:

نسخه خطی  نفیس  المبسوط ار آثار فقهی شیخ طوسی از بزرگترین محدثان و فقیهان شیعه و نویسنده کتاب التهذیب و استبصار از کتاب های چهارگانه حدیثی شیعه، مشتمل بر  303 برگ، به  خط نسخ  17 سطری در  قرن 11 قمری کتابت گردیده است.

نسخه خطی نفیس  روضة الواعظين و بصيرة المتعظين نوشته فتال نیشابوری از فقیه و از علمای قرن 6 قمری درباره تاریخ زندگانی پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت(ع) است ، مشتمل بر 300 برگ، به خط  نسخ 22 سطری در 1008قمری کتابت گردیده است.

نسخه خطی تفسیر بزرگ منهج الصادقین فى الزام المخالفین اثر ملا فتح الله کاشانی از علما و مفسرین بزرگ شیعه،  مشتمل بر 450 برگ،  به خط نسخ 25 سطری کتابت گردیده است.

نسخه خطی کشف الغمه  فی معرفه الائمه در شرح حال پیامبر(ص) و امامان شیعه (ع)، اثر علی بن حسین اربلی محدث، مورخ، ادیب شیعه در قرن هفتم. نسخه  در400 برگ به  خط نسخ 20 سطری، به قلم  محمد حسین بن حافظ در سال  1075قمری کتابت گردیده است.

نسخه خطی زادالمعاد علامه مجلسی، شامل ادعیه و اعمال ایام و لیالی در کتب ادعیه، نسخه در 250 برگ به خط نسخ 23 سطری به کلک  محمد قاسم  در سال  1130ق در مدرسه امامزاده اسماعیل کتابت گردیده است.

کتب چاپ سنگی اهدایی نیز مشتمل بر موارد زیر هستند

ترجمه روايت موسوم به هفدهم رمضان(جلد اول) اثر جرجی زیدان نویسنده و مورخ مسیحی،  ترجمه عبدالحسین میرزا. نسخه مشتمل بر 255ص به خط نستعلیق کتابت و در  1322ق در تهران به زیور طبع آراسته گردیده است.

ترجمه روايت موسوم به هفدهم رمضان(جلددوم) اثر جرجی زیدان، ترجمه عبدالحسین میرزا،نسخه مشتمل بر536ص به خط نستعلیق کتابت و  در  1322ق در تهران به  طبع رسیده است.

مناقب المعصومین اثر عبدالخالق یزدی. نسخه در  272ص به خط نسخ کتابت و در سال 1313 ق در مطبعه حاج احمد تاجر يزدي چاپ شده است.

تشريح الاصول اثر  ملا علی نهاوندی نجفی در زمینه اصول فقه شیعه. نسخه در 292 صفحه به خط نسخ کتابت و در سال 1320ق در تهران به چاپ رسده است.

رساله في تحقيق حال الکتاب المعروف بفقه الرضا از محمد هاشم چهارسوقی از دانشمندان شهیر شیعی اواخر سده سیزدهم و اوایل سده چهاردهم. نسخه در 388 صفحه به  قلم  محمد حسین اصفهانی به خط نسخ کتابت و در سال 1317 ق در  تهران چاپ گردیده است.

ديوان حکيم قاآني از شعرای نامدار عهد قاجار. نسخه مشتمل بر  379صفحه به  خط نستعلیق کتابت و در سال 1273ق چاپ شده است.

تفسير علي بن ابراهيم القمي فقیه و محدث نامی شیعه، از تفاسیر کهن شیعی. نسخه در  744 صفحه به  خط نسخ کتابت و در سال  1313ق در تهران به چاپ رسده است.

رساله سوال و جواب ذخیره المعاد اثر زین العابدین حائری مازندرانی فقیه و مجتهد قرن 13قمری. نسخه مشتمل بر  792 صفحه به خط نسخ کتابت و در سال 1298 قمری در لکهنو(هند) طبع گردیده است.

شرح چغمینی اثر موسی قاضی زاده در پزشکی. نسخه مشتمل بر 156صفحه به  خط نسخ کتابت و در سال 1286ق چاپ شده است.

منشات و غزليات ميرزا ابوالحسن جندقي المتخلص به يغما. نسخه مشتمل بر 270صفحه به قلم  میرزا محمد علی شیرازی به خط نستعلیق کتابت و در 1302ق در بمبئی به چاپ رسده است.

جنة النعيم و العيش السليم في احوال سيدنا عبدالعظيم بن عبدالله الحسني نوشته محمد باقر واعظ کجوری. نسخه مشتمل بر  553 صفحه به خط نسخ کتابت و در سال  1298ق در تهران به طبع رسیده است.

تحفة الناصرية في فنون الادبيه اثر ابوالقاسم رشتی اصفهانی. نسخه مشتمل بر  420 صفحه به  خط نسخ و نستعلیق کتابت و در سال 1278ق در تهران به زیور طبع آراسته شده است.

خانواده مرحوم غلامرضا دبیران به همراه نسخه های خطی و چاپ سنگی   3 نسخه سربی نیز به این کتابخانه اهدا کردند.

انتهای پیام/


آخرین اخبار آخرین اخبار