پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

گزارش اقتصادی/

آیا دولتمردان ایرانی در بودجه بندی سال آتی، به کشورهایی همچون عربستان اتکا کرده اند؟


در حالی مسئولین دولت بر افزایش قیمت نفت تاکید دارند که در روزهای گذشته باز هم قیمت نفت کاهش یافته و نفت برنت به حدود 53 دلار به ازای هر بشکه رسیده است. آقای دکتر نوبخت در روزهای اخیر به قیمت نفت در بودجه سال آتی عربستان استناد کرده (80 دلار) و آن را دلیلی بر افزایش قیمت نفت در ماه های آتی دانسته است.

به گزارش یزد امــــــــــــــروز؛ در مورد واقعی یا غیر واقعی بودن قیمت نفت در بودجه 94 بحث ها همچنان ادامه دارد. در حالی مسئولین دولت بر افزایش قیمت نفت تاکید دارند که در روزهای گذشته باز هم قیمت نفت کاهش یافته و نفت برنت به حدود 53 دلار به ازای هر بشکه رسیده است. آقای دکتر نوبخت در روزهای اخیر به قیمت نفت در بودجه سال آتی عربستان استناد کرده (80 دلار) و آن را دلیلی بر افزایش قیمت نفت در ماه های آتی دانسته است. در این ارتباط لازم است به چند مساله توجه شود:

1. عالی ترین مقام برنامه ریزی کشوری قدرتمند مانند ایران باید توجه داشته باشد که استناد به تصمیمات دولت های کوچک، زیرسوال بردن اقتدار اقتصادی کشور است (یعنی ما باید ببنیم عربستان قیمت نفت را در بودجه اش چه در نظر گرفته! بعد براساس آن تصمیم گیری و برنامه ریزی کنیم؟

2. با فرض اهمیت قیمت نفت در بودجه عربستان، توجه شود که اصولا عربستان از جمله کشورهایی است که قیمت نفت را به صورت صریح در بودجه اعلام نمی کند و تنها به درآمدهای نفتی مورد نیاز (به صورت سرجمع) اشاره می کند. به همین سبب تحلیل گران با انجام محاسباتی به برآورد قیمت مورد نظر دولت عربستان برای هر بشکه نفت می پردازند. در همین راستا چندین تخمین صورت گرفته است، از 48 دلار تا حدود 60 دلار و تنها یکی از نظرات (که ظاهرا متعلق به یکی از مشاورین دولت عربستان است) به نفت 80 دلاری در بودجه عربستان اشاره می کند. لذا دولت سایر تخمین ها را نیز باید در نظر داشته باشد،

3. عربستان نشان داده است که در جنگ نفتی برعلیه ایران و روسیه مشارکت خواهد کرد. چندی پیش خبری اعلام شد که یکی از مقامات عربستان اظهار کرده این دولت حاضر است با کاهش پنجاه درصدی قیمت نفت، شرایط جدیدی را ایجاد کند تا ایران به توافق هسته ای تن دهد! این بدان معناست که دولت عربستان در پی رضایت آمریکا حاضر است از 50 درصد از درآمدهای خود چشم پوشی کند! از سوی دیگر عربستان کشوری است با ذخایر ارزی بسیار بالا (که پیشتر از محل مازاد درآمدهای نفتی اندوخته است). لذا به طور طبیعی این کشور در کوتاه مدت (یک تا سه یا حتی چند سال) از محل پایین بودن قیمت نفت دچار بحران بودجه نخواهد شد. به همین سبب بعید است این کشور در جنگ قیمتی نفت به ملاحظات بودجه ای توجه کند. فلذا آنچه در بودجه عربستان دیده می شود، نمی تواند دلیلی برای افزایش آتی قیمت نفت باشد.


آخرین اخبار آخرین اخبار