پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

در سالروز وفات بانوی یهشت منتشر شد

ای شده وقف خداوند تعالی هست تو


ای شده وقف خداوند تعالی هست تو......وی تمام هستی خالق به روی دست تو......بوی عطر عصمت مریم دهد پیراهنت

یزد امــــروز؛

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنیدLoading the player...آخرین اخبار آخرین اخبار