محتوا محتوا



بررسی آمارهای ازدواج و طلاق نشان می‌دهد که ازدواج‌های زیر ۲۰ سال بادوام‌ترین پیوند زناشویی است.

به گزارش یزدامروز، بررسی آمارهای ازدواج و طلاق نشان می‌دهد که ازدواج‌های زیر ۲۰ سال بادوام‌ترین پیوند زناشویی است؛ در حالیکه هرچه سن ازدواج بیشتر می‌شود درصد طلاق نیز بیشتر می‌شود.






آخرین اخبار آخرین اخبار