پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


بارش باران بهاری برکویر تشنه یزد به روایت تصویر


با ورود سامانه بارش زا به کشور یزد که یک شهر کویری است امروز شاهد بارش رحمت الهی بر تن تفت دیده خودبود.


آخرین اخبار آخرین اخبار