پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

شهردار زارچ خبر داد:

بازدید اعضای کمیته فنی شورای عالی معماری و شهرسازی کشور از زارچ


شهردار زارچ از بازدید اعضای کمیته فنی دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور از شهر زارچ خبر داد.

به گزارش یزدامروزبه نقل از روابط عمومی شهرداری زارچ ، شهردار زارچ از بازدید اعضای کمیته فنی دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور از شهر زارچ خبر داد.

محمد رضا حفیظی ضمن اعلام این خبر گفت : این بازدید در راستای تهیه و بازنگری طرح جامع و تفصیلی  شهر زارچ توسط اعضای کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور متشکل از نمایندگان وزارت خانه ها و دستگاه های مختلف از تمام نقاط شهر صورت گرفت وسپس در جلسه ای  با بررسی موضوعات مختلف ازجمله اراضی مزروعی ، مسکونی مقرر شد تا  گزارش خود را به شورای عالی ارائه دهند.

حفیظی افزود: با تصویب نهایی و ابلاع طرح تفصیلی زارچ بسیاری از مشکلات شهر و شهروندان حل خواهد  شد.

 


آخرین اخبار آخرین اخبار