محتوا محتواسردار جمیری فرمانده سپاه الغدیر یزد از شهرستان هویزه بازدید کرد. گفتنی است سپاه الغدیر یزد به عنوان معین شهرستان هویزه تعیین شده است.


آخرین اخبار آخرین اخبار