پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

گزارش تصویری/

بازدید مسئولین استانی و کشوری از بیمارستان صحرایی یزد از دریچه دوربین


مسئولین استان یزد و مسئولین کشور، از بیمارستان صحرایی یزد بازدید به عمل آوردند.


آخرین اخبار آخرین اخبار