پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

در حاشیه انتخابات؛

بازی رسانه ای دوباره سایت اصلاح طلب در آستانه انتخابات


حتی اگر خوشبینانه نظر سنجی یکی از سایت های استانی را ساختگی ندانیم، هر سایت بسته به گرایش و جهت گیری خود مخاطبانی با همان گرایش دارد. در نتیجه اگر همین نظر سنجی در یک سایت اصولگرا منتشر می شد قطعاً نتایج متفاوت بود.

به گزارش یزدامروز؛ عصر فرهنگ نوشت: یکی از سایت های محلی استان یزد نزدیک به اصلاح طلبان با استناد به نظرسنجی یکی از سایت ها که هنوز هم در جریان است، نوشت: نتایح نظرسنجی با این سوال که «به نظرشما نمایندگان کدام طیف سیاسی در مجلس از استان یزد توانسته اند عملکرد بهتری از خود ارائه دهند؟» نشان می دهد که بیش از 63درصد پاسخ دهندگان طیف سیاسی اصلاح طلب را انتخاب کرده اند. این آمار در حالی عنوان می شود که تنها 18درصد گزینه اصولگرایان را انتخاب کرده اند. همچنین 18درصد از پاسخ دهندگان عملکرد هیچکدام از این دو طیف را مناسب ندانسته اند.
چند نکته در خصوص نظر سنجی های این چنینی وجود دارد:
اولاً؛ نظر سنجی هنوز در جریان است و نمی توان به نتیجه نظر سنجی که هنوز ادامه دارد استناد داشت. (هر چند این سایت ثابت کرده است که حاضر است همه چیز را فدای شتاب زدگی خود کند. نمونه اش هم خبر اتمام روزنامه اطلاعات پیش از توزیع آن بود!)
ثانیاً؛ نظر سنجی سایت ها قابل استناد نیست. چون حتی اگر خوشبینانه رای ها را ساختگی ندانیم، هر سایت بسته به گرایش و جهت گیری خود مخاطبانی با همان گرایش دارد. در نتیجه اگر همین نظر سنجی در یک سایت اصولگرا منتشر می شد قطعاً نتایج متفاوت بود.
ثالثاً؛ عملکردها باید بر اساس افراد سنجیده شود نه بر اساس احزاب!
 


آخرین اخبار آخرین اخبار