پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

استاد یارگروه علوم سیاسی دانشگاه یزد:

با اجرای طرح سنجش و پذیرش دانشجو،دانشگاه ها در پذیرش دانشجو مختار می شوند/سرگردانی داوطلبان از پیامدهای منفی طرح


استاد یارگروه علوم سیاسی دانشگاه یزد در خصوص طرح یک فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو که با موافقت مجلس به تصویب رسید گفت: ظاهراً براساس این طرح به دانشگاه ها اختیار داده می شود تا در زمینه جذب دانشجوی دکتری به روش خود عمل کنند.

استاد یارگروه علوم سیاسی دانشگاه یزد در مصاحبه با یزدامروز؛ در خصوص طرح یک فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو که با موافقت مجلس به تصویب رسید گفت: ظاهراً براساس این طرح به دانشگاه ها اختیار داده می شود تا در زمینه جذب دانشجوی دکتری  به روش خود عمل کنند.

دکتر سید محسن میرحسینی اضافه کرد: بنا براین طرح مقررشده تا سازمان سنجش با برگزاری دو دفعه آزمون در سال از داوطلبان دوره دکتری ،در زمینه اطلاعات عمومی و دروس پایه  آزمون برگزار کرده  و براساس جدول امتیازات به داوطلبان  از 0 تا 100 امتیاز داده شود وسپس این امتیازات به دانشگاه ها اعلام شود.

میرحسینی افزود: پس از اعلام امتیازات کسب شده توسط داوطلبان به دانشگاه ها، تصمیم نهایی در زمینه پذیرش دانشجو به عهده  دانشگاه بوده و دانشگاه مختار است که از طریق مصاحبه  و یا آزمون کتبی نسبت به پذیرش دانشجو اقدام کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اتخاذ چنین روشی سبب بهم ریختگی در وحدت رویه  پذیرش دانشجو در بین دانشگاه ها نخواهد شد گفت؟ این طرح در کنار مزیت هاییش معایبی هم دارد که یکی از آن معایب همین مورد است که وقتی هر دانشگاهی به دلخواه خوددانشجو بپذیرد سبب سرگردانی داوطلبان خواهد شد .

این استاد دانشگاه  در پایان گفت: اگر وزارت علوم تنها بخشی از اختیارات را به دانشگاه ها بسپارد و نظارت کاملی هم بر روند کار دانشگاه ها اعمال کند می تواند به درستی در مسیر پیشبرد اهداف علمی کشور و منویات مقام معظم رهبری گام بردارد.


آخرین اخبار آخرین اخبار