پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس :

با حذف کارت سوخت به قاچاق بنزین دامن می زند


نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که فلسفه وجودی کارت سوخت تنها برای سهمیه بندی نبود گفت: حذف کارت سوخت به قاچاق بنزین و تجویز واردات بدون حساب دامن می زند.

به گزارش یزدامروز به نقل از تسنیم، سیدعلی ادیانی با بیان اینکه مجلس هنوز نظر خود را در خصوص حذف یا ابقای کارت سوخت مطرح نکرده، گفت: «در همین هفته یکی از دستور کارهای کمیسیون انرژی مربوط به بند حذف کارت سوخت است و آنچه از فحوای کلام برخی نمایندگان بر می آید بنظر می رسد مخالف حذف کارت سوخت هستند.»

وی حذف کارت سوخت را به ضرر منافع ملی دانست و افزود: «فلسفه وجودی کارت سوخت تنها برای سهمیه بندی نبود؛ بلکه به منظور استفاده صحیح از سوخت بوده و حذف کارت سوخت یعنی دامن زدن به قاچاق بنزین و تجویز واردات بدون حساب و مهم تر از همه سامانه کارت سوخت یک انباشت ملی تلقی می شود.»

ادیانی با اشاره به قاچاق بنزین به ترکیه، پاکستان و افغانستان ادامه داد: «در این رابطه باید هزینه-فایده را بنگریم و حذف این کارت زمینه ای ایجاد می کند که در پی آن سوء استفاده هایی صورت گیرد.»

وی با اشاره به مخالفت مرکز پژوهش های مجلس با حذف کارت سوخت، بیان داشت: «برخی انجمن های صنفی مربوط به این صنعت نیز نظرات مخالف خود را به مجلس اعلام کردند».

ادیانی در ارتباط با تک نرخی شدن بنزین گفت: تک نرخی شدن به منزله جلوگیری از رانت نخواهد بود. تک نرخی شدن شرط لازم حذف مفسده های درون سازمانی است ولی شرط کافی نیست.»

آخرین اخبار آخرین اخبار