پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

سروده ای در پاسخ به توهین روزنامه آرمان به شهدای دست بسته؛

با خون شهید نیز شوخی دارند/ ننگ است که «آرمانمان» این باشد


تعدادی از شاعران استان با صورت ابیاتی توهین روزنامه آرمان را که به 175 شهید غواص توهین کرده بود محکوم کردند.

به گزارش یزد امــــروز به نقل از یزد هنر؛ تعدادی از شاعران استان با صورت ابیاتی توهین روزنامه آرمان را که به 175 شهید غواص توهین کرده بود محکوم کردند.

تا کام رسانه نیز شیرین باشد
گفتند قبول است که بی دین باشد
با خون شهید نیز شوخی دارند
ننگ است که «آرمانمان» این باشد

«سید محمد صادق آتشی»


تو چه میدانی که دست بسته و
مرگ ماهی بین خاک و سنگ چیست
حیف این فرهنگ و آن دستان تو
هیچ دانی قیمت فرهنگ چیست؟

«ایمان شایق»


آخرین اخبار آخرین اخبار