پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

عضو شورای شهر یزد:


عضو شورای شهر یزد با بیان اینکه من به عنوان یک عضو شورای شهر مخالف سفرهای خارجی در این شرایط هستم، اظهار داشت: شرایط اقتصادی کشور از طرفی و تحریم‌های ظالمانه از طرف دیگر باعث می‌شود تا این سفرها نتایجی نداشته باشد لذا انجام آن ضرورت ندارد.

محسن ابوترابی در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، در رابطه با سفرهای خارجی شهردار و اعضای شورای شهر، گفت: شورای شهر در جلسه بررسی سفر به اوکراین به نتیجه نرسید و این سفر مصوب نشد.

وی افزود: سئوالی که من از شهردار درباره این سفر کردم وی با هزینه شخصی به این سفر رفته که مدارک آن را نیز نشان داد اما در رابطه با سفر بقیه خودشان باید جواب بدهند.

عضو شورای شهر یزد با بیان اینکه شورا سفر به ترکیه را مصوب کرد، اظهار داشت: هر چند من به این سفر رای ندادم اما شورای شهر یزد سفر شهردار و عضو شورای شهر را به ترکیه را مصوب کرده بود.

ابوترابی در رابطه با نتیجه سفر به ترکیه و دستاوردهای آن بیان کرد: هنوز در شورای شهر در رابطه با این سفر گزارشی ارائه نشده و بررسی ای صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: من به عنوان یک عضو شورای شهر مخالف سفرهای خارجی در این شرایط هستم؛ شرایط اقتصادی کشور از طرفی و تحریم‌های ظالمانه از طرف دیگر باعث می‌شود تا این سفرها نتایجی نداشته باشد لذا انجام آن ضرورت ندارد و به عنوان یک عضو مخالف چنین سفرهای غیر ضروری بوده و هستم.

ابوترابی با بیان اینکه خواهرخواندگی یک شهر با یزد صرفا جنبه تبلیغاتی پیدا کرده است، یادآور شد: متاسفانه صرف خواهرخواندگی یک شهر با یزد جنبه تبلیغاتی پیدا کرده است و عملاً نتیجه ای خاصی برای یزد نداشته است.

انتهای پیام/

آخرین اخبار آخرین اخبار