پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

رئیس سازمان بازرسی یزد خبر داد

بررسی پرونده چندصد میلیاردی یک موسسه در یزد!/قبح فساد در ادارات استان، پابرجاست


طالبی با اشاره با اینکه سازمان بازرسی در خصوص به کارگیری از افراد سابقه دار استان را هیچ مسئولیتی ندارد افزود: ما موافق این اتفاق نیستیم و دخالتی در این زمینه نمیکنیم اما اگر افراد به ظاهر متدین در استان خدشه ای به حقوق مردم واردکنند این سازمان به طور جد ورود پیدا می کند.

رئیس سازمان بازرسی استان یزد در گفتگو با خبرنگار یزدرسا با بیان اینکه قبح فساد و رشوه در دستگاههای اداری استان کماکان باقی است اظهار داشت:سازمان بازرسی اگر افراد به ظاهر متدین در استان  خدشه ای به حقوق مردم وارد کنند  و حقوق بیت اللمال را ضایع شود به طور جد ورود پیدا می کند.

 

مدیران سالم و خوبی در مجموعه ادارات استان فعالیت می کنند/ کارمند دون پایه سلیقه ای عمل نکنند

 

حجت الاسلام اکبر طالبی عمده تخلفات اداری درسطح ادارات استان را ناشی ازعدم آموزش و غفلت برخی  کارمندان از دستورات عنوان کرد و بیان کرد: عدم آموزش در بخش های قضایی و همچنین مسئولیت های سنگین و فشارکار طوئمان با کمی نیرو در بروز تخلفات اداری تاثیر گذاراست.

 

وی اظهار داشت: اصولاً تخلفاتی که در ادارات صورت می گیرد ناشی از بدنه ادارات و غفلت مدیران از بخشنامه ها با موارد غیرقانونی است که ناخواسته وارد یک مقوله ای می شود.

 

طالبی سلامت ادارات استان یزد را نسبتاً خوب ارزیابی کرد و  گفت: با شناخت از مسئولین در ده ماه از متصدی ریاست بازرسی استان، خوشبختانه مدیران سالم و خوبی در مجموعه ادارات استان فعالیت می کنند.

 

رئیس سازمان بازرسی استان یزد تاکید کرد: خوشبختانه فساد به معنای واقعی و با عزم و تصمیم و آگاهی در استان یزد در مقایسه با دیگر استان های ایران به لحاظ تدین مردم به ندرت رخ می دهد.

 

وی خطاب به مدیران استان گفت: مدیران استان بایستی با به کارگیری متخصصین و کارشناسان خبره واحد های حقوقی ادرات را تقویت کنند تا تمامی فعالیت ها در چارچوب قانون صورت گیرد.

 

طالبی تاکید کرد: مبادا تمامی بدنه دستگاه های اداری به درستی و دقت عمل کنند اما کارمند دون پایه با عملی سلیقه ای به بدنه دستگاه آسیب رسانند.

 

قبح فساد و رشوه در دستگاه های اداری استان کماکان باقی است

 

رئیس سازمان بازرسی استان یزد در ادامه با اشاره به اینکه  قبح فساد و رشوه در دستگاههای اداری استان کماکان باقی است خاطرنشان کرد: متاسفانه  تعدادی ازافراد در ادرات از موقعیت سوء استفاده می کنند و بعضاً با اقدام به پرداخت  و منحرف کردن دیگر کارمندان این قبح را تبلیغ و ترویج می دهند.

 

حجت الاسلام طالبی با اشاره به اینکه اکثر کارکنان دستگاه های ادرای یزد متدین بوده و قبح به رشوه در آنها قبیح است اظهار داشت: کسانی که دنبال سود جویی هستند قطعا سعی بر قبح زدایی از موضوعات اخلاقی هستند تا شرایط فساد را برای خود فراهم کنند و فساد را قانونی جلوه دهند.

 

وی تاکید کرد:  مسئولین  باید درمقابل  سود جویی های این افراد مقتدرانه بایستند تا نه تنها ارزش ها حفظ شود بلکه  کار خوب کارمندان توسط تعداد محدودی بی ارزش جلوه داده نشود.

 

 

تصرف بی رویه زمین های چند صد هکتاری در استان جلوگیری شد/ بررسی پرونده چندصد میلیاردی یک موسسه در یزد!

رئیس سازمان بازرسی استان یزد در ادامه یکی از از مفاسد در استان یزد را زمین خواری عنوان کرد و گفت: عدم آگاهی ادارات از زمین ها ی خود در استان، وجود رانت اطلاعاتی برخی با آن ادرات و عدم دقت مردم نجیب دارالعباده در این خصوص نیز منجر به سوء استفاده و زمین خواری در استان می شود.

 

وی با بیان اینکه شورای حفظ حقوق بیت المال در زمان ریاست حیدری بر دادگستری کل یزد جلوی این مقوله زشت را گرفت گفت: امروز نیز طی نشست هایی متمادی و پیگیری های سازمان بازرسی از گسترش تصرف بی رویه زمین های چند صد هکتاری در استان گرفته شده است.

 

طالبی با بیان اینکه امروز ترفندها و شیوه های زمین خواری تغییر کرده است افزود: گاهی دو نفر پرونده ها را صوری را تشکیل داده  که بعد در کنار آن به زمین خواری برسند و مردم و مسئولین به این شیوه ها باید دقت کنند که این مقوله هم کمتر شود .

 

وی در ادامه مهمترین پرونده های مبارزه با فساد اقتصادی  در استان را پرونده چند صد میلیاردی یه موسسه اعلام کرد و گفت: از سال 92 تا کنون به لحاظ اختلاف نظری که وجود داشته حقوق دولتی  توسط این سازمان پرداخت نشده و مدیران سازمان مربوطه  در تکاپویند که این حقوق مربوطه را پرداخت کنند.

 

اگر در جایی حقوق مردم  و یا دولت ضایع شود سازمان بازرسی به طور جد ورود می کند/ سازمان بازرسی در خصوص به کارگیری افراد سابقه دار در استان هیچ مسئولیتی ندارد

وی با بیان اینکه موسسات مالی و غیر مجاز خصوصی ومتخلف در استان در مقوله نظارت بازرسی قرارنمی گیرند گفت: سازمان بازرسی بر دستگاههای خصوصی و موسسه مالی غیر مجاز را دخالتی ندارد و صرفاً با بانک مرکزی و دستگاه های متولی  نظارت بر آن سازمان را بازخواست می کند.

وی تاکید کرد: اگر در جایی حقوق مردم  و یا دولت ضایع شود سازمان بازرسی به طور جد ورود پیدا می کند.

وی با اشاره با ینکه سازمان بازرسی در خصوص به کارگیری از افراد سابقه دار استان را هیچ مسئولیتی ندارد افزود: ما موافق این اتفاق نیستیم و دخالتی در این زمینه نمیکنیم اما اگر افراد به ظاهر متدین در استان  خدشه ای به حقوق مردم واردکنند  و حقوق بیت اللمال را ضایع شود ورود پیدا می کند.

وی در پایان تاکید کرد:  سازمان بازرسی کشور یک دستگاه عالی نظارتی هست که بر همه دستگاهها نظارت دارد اگر هر جای فسادی ببیند قطعا ورود خواهد کرد و اصلش هم بر اساس  اصل174 قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم براساس مواد یک و دو قانون تشکیل سازمان کل کشور هدف از این بازرسی اجرای صحیح قوانین است .

 


آخرین اخبار آخرین اخبار