پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

از سوی خانواده دانش:

برنامه های یادبود مهاجر الی الله «حاج حسن دانش» اعلام شد


طی اطلاعیه ای از طرف خانواده«حاج حسن دانش» برنامه های یادبود قاری ممتاز یزدی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار یزد امروز بزنامه های  یادبود مهاجر الی الله حاج حسن دانش اعلام شد

بر اساس این گزارش مراسم یادبود نخبه قرآنی کشور و دارالعباده به شرح زیر می باشد:

1.مراسم ختم: سه شنبه مورخ 94/07/14 از ساعت 7 تا 10 صبح درحوزه علمیه مصلی یزد واقع در خیابان قیام.

2.مراسم ختم زنانه: سه شنبه مورخ 94/07/14 ازساعت15:30 تا 17:30 در حسینیه امیرالمومنین کوی فاطمیه شیخداد واقع در بلوار شهید نواب صفوی.

3. مراسم ختم: سه شنبه مورخ 94/07/14 بعدازنماز مغرب و عشاء در حسینیه فاطمیه شیخداد واقع در بلوار شهید نواب صفوی.

4. مراسم ختم: پنج شنبه 94/07/16 از ساعت 7:30 تا 9:30 مسجد روضه محمدیه یزد(حظیره).

5.مراسم سوم: پنج شنبه 94/07/16 از ساعت 15:30 از منزل پدر شهید واقع در بلوار شهید نواب صفوی(شیخداد) به طرف امامزاده جعفر.

6. مراسم ختم: پنج شنبه 94/07/16 بعدازنماز مغرب و عشاء در حسینیه خلف باغ یزد واقع در خیابان شهید رجائی.

7. مراسم ختم: جمعه 94/07/17 بعدازنماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم امامزاده جعفر یزد.

8. مراسم ختم: شنبه 94/07/18بعدازنماز مغرب و عشاء درحسینیه سلسیبیل یزد واقع در بلوار بسیج.

9.محفل انس با قرآن: یکشنبه 94/07/19 بعدازنماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم امامزاده جعفر یزد.

10.مراسم هفتم: دوشنبه 94/07/20 از ساعت 15:30 از منزل پدر شهید واقع در بلوار شهید نواب صفوی(شیخداد) به طرف امامزاده جعفر.

11.مراسم ختم:دوشنبه 94/07/20 بعدازنماز مغرب و عشاء در مسجد و حسینیه امام سجاد واقع در امامشهر خیابان شیخ کلینی.

12.مراسم یادبود: چهارشنبه 94/07/22 بعدازنماز مغرب و عشاء در مسجد و حسینیه مهدیه واقع درابرندآباد شاهدیه.


آخرین اخبار آخرین اخبار