پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


برگزاری نشست انجمن طراحان گرافیک یزد پیرامون برنامه های سال95+تصاویر


نشست صمیمانه انجمن طراحان گرافیک یزد پیرامون برنامه های این انجمن در سال جدید در محل دبیرخانه انجمن برگزار شد.

به گزارش یزدامروزبه نقل از یزد هنر؛ نشست صمیمانه انجمن طراحان گرافیک یزد پیرامون برنامه های این انجمن در سال جدید در محل دبیرخانه انجمن برگزار شد.

در این نشست حاضرین به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداخته و مصوب کردند تا سلسله نشست های هم اندیشی پیرامون انجمن و گرافیک استان هر دو هفته یکبار پنجشنبه ها ساعت 4 عصر برپا گردد.


آخرین اخبار آخرین اخبار