پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


بغض کردن بهتر از تخریب جواب می دهد!


معنی تبلیغات انتخاباتی را آن آقایی می داند که در مقابل دوربین بغض می کند، نه فردی که رقبای خود را به خشونت و فشار متهم می کند.

به گزارش یزدامروز، روحانی شب گذشته در گفتگوی ویژه خبری اعلام کرد: امروز شرایط انتخابات ما ویژه است و رقابت بین دو شیوه برای اداره کشور وجود دارد. یک شیوه سختگیری و برخورد خشن با مردم و استفاده از شیوه‌های فشار است و یک شیوه اعتدال، خردگرایی و استفاده از نظر و مشورت مردم برای اداره جامعه است.
این صحبت ها از سوی فردی صورت می گیرد که در قامت یک رئیس جمهور و در لباس روحانیت دولتی را رهبری می کند که تا کنون سختگیرانه ترین شیوه های حکومتی بر مردم و فشار در برخورد با منتقدین را روا داشته است.
پُز خردگرایی و استفاده از نظر و مشورت مردم برای اداره جامعه در حالی مطرح می شود که از ابتدای دولت یازدهم مذاکرات هسته‌ای، قراردادهای نفتی، توافقات خارجی، میزان حقوق مدیران و اوضاع اقتصادی کشور برای مردم محرمانه بوده است.
روحانی در حالی دم از اعتدال می زند که منتقدان خود را تا کنون با عناوین و القابی مثل بی شناسنامه، معدود، بُز دل، دلواپس، افراطی، کاسب تحریم، متوهم و تازه انقلابی مورد خطاب قرار میداده و آنها را به جهنم حواله کرده است.
روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود از شیوه های فشار انتقاد می کند اما فشارهای رسانه های حامی دولت به منتقدنی روحانی هرگز فراموش نخواهد شد.
جناب آقای روحانی! برخورد خشن با مردم در حواله کردن به جهنم، خطاب کردن زیر دست با عنوان بیشعور، عنان اختیار از کف دادن یک وزیر در مواجهه با سوال یک بانوی خبرنگار و تهدید کارگران به خرد شدن دهانشان آن هم به جرم اعتراض معنی می شود.
رئیس جمهور محترم! درست است که زمان، زمان انتخابات است اما توسل به هر شیوه و بیانی برای رای آوری امر پسندیده ای نیست. اینکه رقبای خود را به خشونت، فشار و سختگیری متهم می کنید هر چند با سنت این چند ساله تطابق دارد اما از اعتدال به دور است.
جناب روحانی! حالا که زمان تبلیغات انتخاباتی است به جای تخریب رقبا، چند نمونه از شیوه های اعتدالی خود، استفاده از خرد گرایی و نظر مردم در عرصه های مختلف را بیان کرده و از دولتمردان دولت یازدهم بخواهید از فشار، سختگیری و برخورد خشن با مردم عذرخواهی کنند، باور کنید بهتر جواب می گیرید!
معنی تبلیغات را آقای جهانگیری می داند که در مقابل دوربین بغض می کند، زیرا می داند که اکنون دوران تریبون های یک طرفه به سر آمده و مردم آگاه شده اند و به راحتی هر ادعایی را نمی پذیرند.
رسول محتشم
 

عصرفرهنگ


آخرین اخبار آخرین اخبار