پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

در سالن امام علی کرج ؛

بليط اولين كنسرت مرتضی پاشایی


تجدید خاطره با هنرمند محبوب کشورمان مرتضی پاشایی.

به گزارش یزد امـــــروز،اين هم بليط اولين كنسرت مرتضی پاشایی در سالن امام علي كرج 


آخرین اخبار آخرین اخبار