پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

روحانی در پاسخ خبرنگار یزد بانو:

بودجه برای مجهزترین مرکز سرطان کشور در یزد تأمین شده است


برای مسئله سرطان استان یزد تصمیم برای ساخت مرکز اختصاص سرطان اتخاذ شده است که شاید اولین مرکز مجهز سرطان در ایران باشد و بودجه ان تأمین شده است.

به گزارش یزد رسا، رئیس جمهور در پاسخ به سؤال خبرنگار یزد بانو، پایگاه اطلاع رسانی زنان استان یزد در خصوص اینکه با توجه به ارائه خدمات مؤثر درمانی به استان های جنوب و جنوب شرق و نظر به اینکه مردم استان یزد به ویژه بانوان از سرطان رنج می برند شاخص ترین اقدام دولت برای این معضل استان چیست؛ گفت: در همین سفر تصمیمی که اتخاذ شده است چه برای طرح های سلامت استان توسط وزارت بهداشت و درمان و چه توسط سازمان تأمین اجتماعی قابل توجه است.

روحانی افزود: برای مسئله سرطان استان یزد تصمیم برای ساخت مرکز اختصاص سرطان اتخاذ شده است که شاید اولین  مرکز مجهز سرطان در ایران باشد و بودجه ان تأمین شده است.

 


آخرین اخبار آخرین اخبار