محتوا محتوادر حالی که 15روز از چله زمستان سال 1397 می گذرد ، تعدادی از درختان بادام مناطق روستایی شهرستان مهریز از خواب زمستانی بیدار شدند و با شکوفه کردن در این موقع از سال در میان حیرت کشاورزان، زیبایی خاصی به منطقه بخشیدند.

به گزارش یزدامروز،‌ معاون جهاد کشاورزی مهریز علت به شکوفه نشستن تعدادی از درختان بادام دهستان میانکوه بخش مرکزی را تغییر شرایط اقلیمی و افزایش دما ذکر کرد.
محمدحسین حکیمی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: گرم شدن هوا بعد از یک بازه زمانی، موجب بیداری درختان از خواب زمستانی و شکوفه کردن درختان میوه به خصوص بادام می شود.
این کارشناس بخش کشاورزی منطقه با بیان اینکه شکوفه دادن تعدادی از درختان میوه در برخی سال ها در منطقه سابقه داشت، ابراز امیدواری کرد با تداوم فصل ،درختان و شکوفه ها از سرما در امان بمانند.
به گفته حکیمی، شکوفه دادن درختان در روستای بنادک سادات دهستان میانکوه نسبت با سایر مناطق بیشتر است.
کشاورزان بر این باور هستند، در صورت احتمال کاهش دمای هوا تا پایان سال جاری و اوایل سال 98 درختان میوه خصوصا بادام دچار سرمازدگی خواهند شد و خسارت زیادی به باغداران وارد می شود. 

انتهای یپام/


آخرین اخبار آخرین اخبار