پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

مدیر کار آفرینی و اشتغال اداره کار و رفاه اجتماعی استان:

تابستان 94 نرخ بیکاری استان یزد افزایش 11/8 درصدی داشته است


مدیر کار آفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از افزایش نرخ بیکاری استان بر اساس طرح آمارگیری نیروی کار تابستان امسال به 11/8 درصد خبر داد.

به گزارش یزدامـــروز به نقل از یزد رسا، مدیر کار آفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از افزایش نرخ بیکاری استان بر اساس طرح آمارگیری نیروی کار تابستان امسال به 11/8 درصد خبر داد.

«فریبا آیت‌اللهی» افزود: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری نیروی کار استان در فصل تابستان امسال به 11/8 درصد افزایش یافته در حالی که نرخ بیکاری استان در فصل بهار7/9 درصد بوده است.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری استان در سال گذشته 6/7 درصد بوده است، ادامه داد: نرخ بیکاری نیروی کار استان در فصل تابستان نسبت به فصل بهار،3/9درصد افزایش یافته است.

آیت‌اللهی با بیان اینکه میانگین نرخ بیکاری در کشور10/9درصد است، افزود: به این ترتیب نرخ بیکاری نیروی کار استان از متوسط کشوری نیز بالاتر رفته است.

وی با بیان اینکه استان از حیث نرخ بیکاری در فصل بهار در جایگاه پنجم کشور قرار داشته است، افزود: افزایش نرخ بیکاری نیروی کار استان در فصل تابستان این جایگاه را به رتبه بیستم کشور کشانده است.

همشهری نوشت: مدیر کار آفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به افزایش قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی استان، گفت: نرخ مشارکت اقتصادی استان در فصل تابستانی به42/4درصد افزایش یافته است.

آیت‌اللهی با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی استان3/5 درصد بالاتر از میانگین کشوری است، گفت: نرخ مشارکت اقتصادی مردم در فصل بهار 38/2 درصد بوده است اما با این جهش 4/2 درصدی شاهد پیشی گرفتن استان از میانگین متوسط مشارکت اقتصادی38/9درصدی در کشور هستیم.

 


آخرین اخبار آخرین اخبار