پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

مسئول آموزش ستاد مرکزی کرونا علوم پزشکی یزد:

تأثیر آلودگی هوا بر میزان شیوع ویروس کرونا غیرممکن است


محمد شریف یزدی شایعه تأثیر آلودگی هوا در میزان شیوع ویروس کرونا را رد کرد.

محمد شریف یزدی در گفتگو با خبرنگار یزدامروز، با رد شایعه تأثیر آلودگی هوا در میزان شیوع ویروس کرونا گفت: این فرضیه تقریباً غیرممکن است چراکه این ویروس در صورت انتشار در هوا می‌تواند تنها به مدت 20 تا 30 دقیقه آن‌هم در فاصله 90 سانتی‌متری تا یک متری معلق بماند.

مسئول کمیته آموزش ستاد مرکزی کرونا دانشگاه علوم پزشکی یزد افزود: برخی ویروس‌ها مانند آبله‌مرغان می‌توانند در محیط بسته به‌راحتی منتقل شوند اما ویروس کرونا این ویژگی را ندارد و اگر فاصله یک متری با افراد رعایت شود منتقل نخواهد شد.

گفتنی است برخی با شایعه تأثیر آلودگی هوابر میزان شیوع کرونا در شبکه‌های مجازی نگرانی‌هایی را برای مردم به وجود آورده بودند.

انتهای پیام/


آخرین اخبار آخرین اخبار