محتوا محتوابه مناسبت بزرگداشت روز شعر و ادب فارسی از ۱۰ شاعر آیینی پیشکسوت و جوان فعال درعرصه نوحه سرایی تجلیل به عمل آمد.

به گزارش یزدامروز؛ به مناسبت بزرگداشت روز شعر و ادب فارسی، انجمن شعر اوج هنر با همراهی موسسه علمی فرهنگی اندیشه ماندگار و موسسه پیروان عترت و با حمایت سازمان فرهنگی ورزشی یزد، همایش بررسی قیام امام حسین ع و واقعه عاشورا در شعر و ادب فارسی را بررسی کرد .

در این همایش خاتمی عصو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران پیرامون موضوع به سخنرانی پرداخت و از ۱۰ شاعر آیینی پیشکسوت و جوان  فعال درعرصه نوحه سرایی تجلیل به عمل آمد .


آخرین اخبار آخرین اخبار