پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

توسط سازمان بسیج کارگری استان یزد صورت گرفت


مسئول بسیج کارگری استان یزدبه همراه مدیرکل اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی به مناسبت هفته کارگر از کارفرمایان و کارگران تجلیل کردند.


آخرین اخبار آخرین اخبار