پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

گزارش تصویری /به مناسبت روز اورژانس پیش بیمارستانی؛

تجلیل بسیج جامعه پزشکی از خدمات کارکنان اورژانس یزد


به مناسبت روز اورژانس پیش بیمارستانی معاون هماهنگ کننده سپاه الغدیر، معاون اداری و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی و اعضای بسیج جامعه پزشکی از خدمات کارکنان اورژانس یزد تجلیل کردند.


آخرین اخبار آخرین اخبار