پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


تجلیل فرمانده انتظامی استان یزد از خبرنگاران به روایت تصویر


در آستانه روز خبرنگار فرمانده انتظامی استان یزددر نشستی ضمن تشریح عملکرد نیروی انتظامی در استان از خبرنگاران و صاحبان جراید و رسانه یزد تجلیل کرد.


آخرین اخبار آخرین اخبار