پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

گزارش

تجمع اصناف و بازاریان یزد در خصوص تحرکات و برنامه های ضد ارزشی به روایت تصویر


صبح امروز، تجمع اصناف و بازاریان یزد در خصوص تحرکات و برنامه های ضد ارزشی در استان در محل مسجد فرط برگزار شد.


آخرین اخبار آخرین اخبار