پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوابمانعلی روستایی با اشاره به ناامن کردن مسیرهای حمل و نقل موادمخدر برای قاچاقچیان عنوان کرد: اگر مسیر کویر را برای قاچاقچیان ناامن کنیم، آنها به طور قطع مسیر دیگری را پیدا می‌کنند.

به گزارش یزدامروز به نقل از طنین خاتم، بمانعلی روستایی در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاتم اظهار داشت:   در کشور ما در بحث فرهنگی و اجتماعی کم کاری شده است لیکن با توجه به تاکید مسئولین در این چند سال اخیر فعالیت ها گسترش یافته ولی هنوز خیلی عقب هستیم.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان  با اشاره به اینکه در بحث پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر علاوه بر اینکه سازمانهای دولتی را دخیل کرده، تشکل ها را نیز دعوت کرده ایم و آنها را بکار گرفتیم و کمیته فرهنگی تشکیل دادیم.
وی ادامه داد: کنترل و مهار مواد مخدر به عهده یک دستگاه نیست بلکه دستگاه های قضایی، انتظامی، فرهنگی و درمانی هر کدام بر حسب وظیفه ذاتی خود در امر مبارزه همه جانبه با مواد مخدر باید تلاش کرده و در کنار تلاش دستگاه های دولتی با افزایش زمینه مشارکت های مردمی و مراکز علمی، فرهنگی نیز جهت رسیدن به نتیجه مطلوب تلاش کنند.

روستایی گفت: شهرستان خاتم یکی از شهرستان های فعال در حوزه قضایی و انتظامی است .

وی با اشاره به ناامن کردن مسیرهای حمل و نقل موادمخدر برای قاچاقچیان عنوان کرد: اگر مسیر کویر را برای قاچاقچیان ناامن کنیم، آنها راه دریا را انتخاب خواهند کرد و اگر مسیر دریا را نیز برای آنها ناامن کنیم، به طور قطع مسیر دیگری را پیدا می‌کنند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گفت: در راستای فرهنگ سازی و مبارزه با مواد مخدر، در تجهیز ایستگاه ایست و بازرسی خاتم الانبیاء، تجیهز نیروی انتظامی به امکانات، حمایت از تشکل های مردم نهاد و در طرح های تحقیقاتی مبارزه مواد مخدر، به شهرستان خاتم از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.

گفتنی است در ابتدای این جلسه هر کدام از ارگان های شهرستان گزارشی از عملکرد شش ماه نخست خود  ارائه دادند و مشکلات اداره خود رابا  دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در میا ن گذاشتند .


آخرین اخبار آخرین اخبار