پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

در حاشیه سخنان اخیر رئیس جمهور درباره صلح امام حسن(ع)

تحریف واقعه صلح امام حسن(ع) در این برهه حساس مذاکرات چرا؟


یزدامـــــــــــروز؛ تحریف واقعه صلح امام حسن(ع) در این برهه حساس مذاکرات به چه معنی است؟ آیاگوینده از این حرف جز کنایه زدن به رهبری و تحمیل به ایشان نظر دیگری دارد؟ چرامورخان تاریخ اسلام این تاریخ را برای مردم  تبیین نمی کنند. آیا تاریخ تکرارخواهد شد؟!!!!!   دلایل  تحمیل صلح بر امام حسن(ع) 1. خیانت سرداران سپاه به دلیل تطمیع و تهدید معاویه به طور مثال ابن عباس با یک میلیون درهم خود را فروخت و به اردوگاه معاویه رفت. 2.عدم بصیرت سیاسی مردم آن زمان و فربفته شدن با حیله خواصی که برای مقابله با معاویه، علیرغم تاکید امام حسن(ع) ازشجاعت لازم برخوردارنبودند. 3. سوء قصد به امام(ع)توسط برخی سپاهیان خود فروخته 4. پاببن بودن تعداد شیعیان  وفادار و قتل عام همین تعداد در صورت ادامه جنگ. 5. تنظبم متن قرارداد صلح نامه به گونه ای که دروغگویی و تزویر معاویه را برای همگان عیان کرد. هرچند درمتن صلح نامه معین شده بود که بس از معاویه خلافت به امام حسن(ع) و سپس به امام حسین(ع) برسد معاویه تمام بندهای قرارداد را زیر پا گذاشت و یزید را به جانشینی خود برگزید.   سخنی با رئیس جمهور آقای رئیس جمهور، شما که برای هر گونه توافقی از صلح امام حسن(ع) گفته اید(البته با تغییر و تحریف) آیا درنگارش توافق نهائی دقت لازم را اعمال کرده اید که دشمن جای هیچ گونه تفسیررا نداشته باشد؟ آیا در صورت عدم پایبندی طرف توافق هم امکان بازگشت به مسیر قبلی وجود دارد؟ آیا به دنبال توجیه کلیات توافق به هر صورتی ولو به قیمت باقی ماندن تحریمها و محدودیتهای بلندمدت هسته ای و بازرسی های غیرمتعارف و پذیرفتن قراردادهای ذلت بار نیستید؟ همانطور که ناخدای کشتی انقلاب در دیدار با مداحان فرمودند« توافق نکردن شرف دارد به توافقی که عزت ملت ایران پایمال شود » آیا مراقب پایمال نشدن عزت ملت ایران هستید؟ تاریخ گذشتگان همیشه درس عبرتی برای بشر بوده است فلذا بد نیست به جای کتمان واقعیت های تاریخی آن ها را دست مایه ای برای عبرت قرار دهیم ابن روزها که با ایام قدر و شهادت امیر مومنان همراه شده است عرایضم را با ذکر حدیتی زیبا از علی(ع)  به پایان می رسانم. ایشان می فرمایند : عبرتها چه فراوانند و عبرت پذیرفتن ها چه اندک

یزدامـــــــــــروز؛ تحریف واقعه صلح امام حسن(ع) در این برهه حساس مذاکرات به چه معنی است؟

آیاگوینده از این حرف جز کنایه زدن به رهبری و تحمیل به ایشان نظر دیگری دارد؟


چرامورخان تاریخ اسلام این تاریخ را برای مردم  تبیین نمی کنند. آیا تاریخ تکرارخواهد شد؟!!!!!

 

دلایل  تحمیل صلح بر امام حسن(ع)


1. خیانت سرداران سپاه به دلیل تطمیع و تهدید معاویه به طور مثال ابن عباس با یک میلیون درهم خود را فروخت و به اردوگاه معاویه رفت.


2.عدم بصیرت سیاسی مردم آن زمان و فربفته شدن با حیله خواصی که برای مقابله با معاویه، علیرغم تاکید امام حسن(ع) ازشجاعت لازم برخوردارنبودند.


3. سوء قصد به امام(ع)توسط برخی سپاهیان خود فروخته

4. پاببن بودن تعداد شیعیان  وفادار و قتل عام همین تعداد در صورت ادامه جنگ.

5. تنظبم متن قرارداد صلح نامه به گونه ای که دروغگویی و تزویر معاویه را برای همگان عیان کرد.


هرچند درمتن صلح نامه معین شده بود که بس از معاویه خلافت به امام حسن(ع) و سپس به امام حسین(ع) برسد معاویه تمام بندهای قرارداد را زیر پا گذاشت و یزید را به جانشینی خود برگزید.

 

سخنی با رئیس جمهور


آقای رئیس جمهور، شما که برای هر گونه توافقی از صلح امام حسن(ع) گفته اید(البته با تغییر و تحریف) آیا درنگارش توافق نهائی دقت لازم را اعمال کرده اید که دشمن جای هیچ گونه تفسیررا نداشته باشد؟ آیا در صورت عدم پایبندی طرف توافق هم امکان بازگشت به مسیر قبلی وجود دارد؟

آیا به دنبال توجیه کلیات توافق به هر صورتی ولو به قیمت باقی ماندن تحریمها و محدودیتهای بلندمدت هسته ای و بازرسی های غیرمتعارف و پذیرفتن قراردادهای ذلت بار نیستید؟


همانطور که ناخدای کشتی انقلاب در دیدار با مداحان فرمودند«توافق نکردن شرف دارد به توافقی که عزت ملت ایران پایمال شود» آیا مراقب پایمال نشدن عزت ملت ایران هستید؟

تاریخ گذشتگان همیشه درس عبرتی برای بشر بوده است فلذا بد نیست به جای کتمان واقعیت های تاریخی آن ها را دست مایه ای برای عبرت قرار دهیم

ابن روزها که با ایام قدر و شهادت امیر مومنان همراه شده است عرایضم را با ذکر حدیتی زیبا از علی(ع)  به پایان می رسانم. ایشان می فرمایند : عبرتها چه فراوانند و عبرت پذیرفتن ها چه اندک


آخرین اخبار آخرین اخبار