پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد:

تدبیر رهبری در نامگذاری سال نقشه تفرقه افکنان را نقش بر آب کرد


معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد گفت: تدبیر رهبری باعث شد تا نقشه کسانی که به دنبال ایجاد شکاف در بین دولت و ملت هستند و با سخنان و نوشته های خود به شکاف ها دامن می زنند نقش برآب شود.

به گزارش یزد رسا، معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد، با تبریک سال جدید با اشاره به نامگذاری سال 94 به عنوان « دولت وملت،همدلی و هم زبانی» از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: از مهمترین مولفه های نظام جمهوری اسلامی ایران نقش و جایگاه مردم در شکل گیری دولت است.

 

حجت الاسلام علی کارگر افزود: با توجه به اینکه در حکومت اسلامی دولت برآمده از رای مردم است پس دولت و مردم از هم جدا نسیتند و اتحاد، یکپارچگی ،همدلی و هم زبانی مردم و دولت می تواند تاثیر بسزایی در پیشرفت کشور درعرصه های گوناگون داشته باشد.

 

کارگر تصریح کرد:چنانچه همدلی و هم زبانی در بین مردم و دولت وجود نداشته باشد، تفرقه و دوگانگی در جامعه ایجاد می شود واین مسئله شکست را به دنبال خواهد داشت.

 

وی افزود:لذا مقام معظم رهبری با توجه به شرایط حاکم بر جهان و به خصوص مسائل منطقه و شرایط امروز کشور لازم و ضروری دانستند تا سال 94 را به عنوان « دولت و ملت،همدلی وهم زبانی» نامگذاری کنند.

 

کارگر اظهار داشت: این تدبیر رهبری باعث شد تا نقشه برخی از کسانی که به دنبالایجاد شکاف در بین دولت و ملت هستند و با سخنان و نوشته ها یشان به شکاف ها دامن می زنند نقش برآب شود.

 

وی افزود: در نظام اسلامی که دولت مسئولاجرای برنامه های دینی و تحقق احکام اسلامی در جامعه است زمانی می تواند به
اهداف خود دست پیدا کند که با ملت یک صدا و یک زبان باشد.

 

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد با بیان اینکه مقبولیت نظام اسلامی ناشی از آراء مردم و مشروعیت آن ناشی از تایید رهبری است گفت: لذا در این زمینه همه باید به دنبال همدلی و هم زبانی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری باشیم.

 

وی با بیان اینکه تحقق دغدغه ها ورهنمودهای رهبری از اولویت های برنامه این سازمان تبلیغات اسلامی است افزود: در سال94 نیز سازمان تبلیغات با استفاده ازظرفیت های موجود و در اختیار به دنبالتحقق شعار سال است.

 

کارگر گفت:این سازمان با بکارگیریابزارهای تبلیغی در اختیار اعم از وعاظ،خطبا و ... به دنبال ایجاد همدلی و هم زبانیبین دولت و ملت خواهد بود.

 

وی اظهار داشت: در این راستا و با استفادهاز ظرفیت های اقشار تاثیرگذار در جامعهمانند روحانیون،مبلغین، مداحان، فعالین قرآنی و ... اقدامات شایسته ای در جهت تبیین دیدگاه های مقام معظم رهبری انجام خواهد شد.

 

منبع: روابط عمومی اداره کل تبلیغاتاسلامی استان یزد

 


آخرین اخبار آخرین اخبار