پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

مدیر کل تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی کشور:

تشکل های دینی مناسبت های مذهبی براساس محکمات مذهبی بازمهندسی کنند


مدیر کل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشورگفت: از ضروری ترین فعالیت های تشکل های دینی بازمهندسی مناسبت های مذهبی براساس محکمات مذهبی است.

به گزارش یزد امـــــروز به نقل از یزد رسا به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد، رضا معممی مقدم مدیر کل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور در نشست با تشکل های دینی استان یزد که در محل سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی برگزار شد با بیان اینکه گزارشات خوبی از فعالیت های شورای هیات مذهبی ، کانون مداحان ،انجمن های اسلامی و ... استان یزد به مرکز ارسال می شود گفت: جهت ساماندهی امور مربوط به تشکل های دینی بانک اطلاعات تحت وب تشکل های دینی کشور درحال راه اندازی است.
 

وی افزود: ایجاد بانک جامع اطلاعات تشکل های دینی کشور تمام اطلاعات لازم جهت برنامه ریزی، ساماندهی ، رصد و گزارش دهی در خصوص تشکل های دینی را در بر خواهد داشت.

 

معممی مقدم با بیان اینکه ما باید در بزرگداشت مناسبت های مذهبی توازن داشته باشیم اظهار داشت: گاها مشاهده می شود که به مراسمات عزاداری گرایش بیشتری وجود  دارد.

 

وی اضافه کرد: ما باید در برنامه ریزی های خود به مناسبت های شادی چون دهه کرامت، عید غدیرو ... توجه بیشتری داشته باشیم.

 

مدیر کل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور اظهار داشت: باید برای بزرگداشت مناسبت های مذهبی طرحی ارائه شود و  در آن باز مهندسی مناسبت های مذهبی براساس محکمات مذهبی توسط تشکل های دینی مورد توجه قرار گیرد.

 

معممی مقدم در خصوص جایگاه تشکل های دینی در کشور گفت: امروز مراجع بالادستی نظام نسبت به نقش آفرینی بیشتر و بهتر هیات مذهبی در جلسات خود نظر ویژه ای دارند که این امر نشان از جایگاه این تشکل هاست.

 

وی با بیان اینکه خوشبختانه روز به روز توجه به تشکل های دینی در حال افزایش است  افزود: به دنبال آن هستیم تا در برنامه ششم توسعه جانمایی مناسبی را برای تشکل های دینی داشته باشیم .

 

مدیر کل تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی کشور افزود: در آموزه های دینی ما به تظاهرات های مذهبی تاکید شده است اما نباید فقط به این امر بسنده کنیم بلکه باید وقتی مجلس عزاداری برپا می شود ببینیم در مقابل چند آسیب اجتماعی توانسته ایم کاری انجام دهیم.

 

وی هدف قرار گرفتن عزاداری در مجالس عزاداری را مهمترین آسیب امروز مراسم عزاداری دانست و تصریح کرد: بعضی فکر می کنند عزاداری هدف است ،در حالیکه عزاداری وسیله است تا به هدف بزرگتری دست پیدا کنیم.

 

معممی مقدم با بیان اینکه عزاداری شعار حیاتی ما هیئتی ها است گفت: اگر در هیئات فقط عزاداری هدف باشد دیگر از تدبر در مجالس خبری نخواهد بود و در این صورت رشد و کمال در هیات جای خود را به رقایت خواهد داد.

 

مدیر کل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور در پایان گفت: هنر ما در سازمان تبلیغات اسلامی برقراری پیوند عاطفی قوی با تشکل های دینی و فعالین این عرصه است.

 


آخرین اخبار آخرین اخبار