محتوا محتوابه همت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد، دبیرخانه شهر اسلامی در یزد تشکیل می شود

به گزارش یزدامروز، مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان یزد با دکتر رفیعیان استاد شهرسازی دانشگاه معماری و شهرسازی یزد در مورد (شهر اسلامی) و (شهرسازی اسلامی) جلسه‌ای برگزار نمودند.

در این جلسه دکتر محسن رفیعیان دارای مدرک دکترای شهرسازی از دانشگاه تربیت مدرس تهران و از بسیجیان گروه‌های جهادی در مورد شهر اسلامی و شهرسازی اسلامی نقطه نظرات خود را بیان داشتند و از بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد درخواست کردند بحث معماری و شهرسازی اسلامی و خصوصا ایجاد دبیرخانه شهر اسلامی در یزد را پیگیری نمایند.

"سپس مهندس امیدی" مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد ضمن استقبال از نظرات دکتر رفیعیان بیان داشت: سازمان بسیج مهندسین بنا به پیشنهاد شهردار یزد دکتر جمالی نژاد بحث تشکیل دبیرخانه شهر اسلامی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و انشالله با همکاری اساتید محترم دانشکده معماری و شهرسازی یزد ان را به سر انجام می‌رساند.


آخرین اخبار آخرین اخبار