محتوا محتوامراسم تشییع پیکر شهید ایرج صفاری از مقابل فرماندهی نیروی انتظامی استان یزد به طرف گلزار شهدا برگزار شد.

یزدامروز، مراسم تشییع پیکر شهید ایرج صفاری از مقابل فرماندهی نیروی انتظامی استان یزد به طرف گلزار شهدا با حضور مردم شهید پرور یزد برگزار شد.


آخرین اخبار آخرین اخبار