محتوا محتواراهپيمايي يوم الله 13 آبان ماه همزمان با سراسر كشور با حضور باشكوه و گسترده اقشار مختلف مردم دارالعباده يزد برگزار شد.

یزدامروز؛‌راهپيمايي يوم الله 13 آبان ماه همزمان با سراسر كشور با حضور باشكوه و گسترده اقشار مختلف مردم دارالعباده يزد برگزار شد.


آخرین اخبار آخرین اخبار