محتوا محتواسومین بازار مهربانی یزد همزمان با جشنواره بانوی یزدی از ساعت 10صبح امروز در خیابان مسجدجامع کبیر یزد شروع به فعالیت کرد.

به گزارش یزدامروز؛ سومین بازار مهربانی یزد همزمان با جشنواره بانوی یزدی از ساعت 10صبح امروز در خیابان مسجدجامع کبیر یزد شروع به فعالیت کرد.

لازم به ذکر است عواید حاصل از بازار مهربانی در راستای کمک به افراد کم بضاعت و ناتوان جسمی و ذهنی هزینه خواهد شد.


آخرین اخبار آخرین اخبار