پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

تصویر/

تصاویری از شگفت انگیزترین انسان ها


انسان هایی که یا به دست خود شگفتی آفریده اند و یا دست تقدیر برای آنان این سرنوشت را آفریده است.

یزدامـــــروز؛

پرموترین انسان زنده

مردی با پوست‌آبی

مردی که بیشترین تاتو را روی بدنش دارد

زن دوسره

بلندترین گردن در دنیا

کوتاه‌ترین مرد دنیا

مردی که بیشترین سوراخ را در بدنش دارد

فردی که بزرگ‌ترین دست‌های دنیا را دارد

بزرگ ترین پای دنیا

سنگین‌ترین مرد دنیا

فردی که بیشترین میزان تزریق بوتاکس را انجام داده است

آخرین اخبار آخرین اخبار