پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


تصاویری از مادر و دختر موتورسوار در خیابان های تهران


شهرزاد نراقی موتور سواری است که معمولا در کوه های مشرف به تهران به تمرین موتور کراس می پردازد.

یزدامروز؛ شهرزاد نراقی موتور سواری است که معمولا در کوه های مشرف به تهران به تمرین موتور کراس می پردازد.

وی  موتور سواری را هشت سال پیش آغاز کرد تا بتواند زمان بیشتری را با دخترش نورا که او نیز به موتورکراس علاقمند است، بگذراند.

 


آخرین اخبار آخرین اخبار