محتوا محتوا

گزارش تصویری/


صبح امروز همایش «مدرسه ایرانی، معماری ایرانی» با حضور وزیر آموزش و پرورش در دانشگاه یزد برگزار شد.

یزدامروز، صبح امروز همایش «مدرسه ایرانی، معماری ایرانی» با حضور وزیر آموزش و پرورش در دانشگاه یزد برگزار شد.


آخرین اخبار آخرین اخبار