پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

گزارش تصویری/

تصاویری دیدنی از ربات‌های کارگر


با پیشرفت مهندسی رباتیک، این دستگاه‌ها هر روز کاربرد گسترده‌تری در زندگی روزمره انسان پیدا می‌کنند. خستگی ناپذیری ربات ها در کنار عدم نیاز به پرداخت حقوق و خدمات اجتماعی، ممکن است در آینده کارفرمایان را مجاب کند تا از آنها به جای نیروی انسانی بهره گیرند.

یزدامروز؛  با پیشرفت مهندسی رباتیک، این دستگاه‌ها هر روز کاربرد گسترده‌تری در زندگی روزمره انسان پیدا می‌کنند. خستگی ناپذیری ربات ها در کنار عدم نیاز به پرداخت حقوق و خدمات اجتماعی، ممکن است در آینده کارفرمایان را مجاب کند تا از آنها به جای نیروی انسانی بهره گیرند.

سرویس عکس و فیلم فردا/


آخرین اخبار آخرین اخبار