پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

گزارش تصویری/

تصاویر/اجرای رزمایش پدافند غیر عامل در دبیرستان دخترانه برازنده مقدم یزد


روز گذشته مانور پدافند غیر عامل در دبیرستان دخترانه برازنده مقدم یزد اجراشد.ازمهمترین اهداف رزمایش پدافندغیرعامل آشنایی و آموزش دانش آموزان در زمان وقوع حوادث است.


آخرین اخبار آخرین اخبار