پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


تصاویر/استقبال از روحانی در یزد و حرفهایی که نوشته شد


مردم یزد با در دست داشتن پلاکاردها در میدان امیرچخماق خواستار شنیده شدن حرفشان بودند.

یزدامروز به نقل از یزدرسا؛


آخرین اخبار آخرین اخبار