پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


تصاویر استقبال بافقی ها از رئیس جمهور سابق


محمود احمدی نژاد که شب گذشته میهمان مردم شهرستان بافق بود مورداستقبال پرشور بافقی ها قرار گرفت.

یزدامروز به نقل از یزدرسا؛






آخرین اخبار آخرین اخبار