پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

تدبیر مقابل سکوت بی تدبیران!

تصاویر/اعتقاد راسخ برای زنده نگه داشتن «شفا»؛ گرما، خیابان، روزه!


اعضای مرکز شبکه فعالین ازدواج یزد در حالی در گرمای سوزان یزد و با دهان روزه در کنار خیابان! به فعالیت خود ادامه می دهند که با تدبیر مدیر کل بهزیستی استان این حتی قفل های ساختمان این مرکز هم تعویض شده است!!

به گزارش یزد امــــــــروز، به دنبال پا فشاری مدیر کل بهزیستی استان برای مصادره ساختمان مرکز شفای یزد -شبکه فعالین ازدواج- به عنوان یک ملک دولتی، و علیرغم تلاش  و رایزنی با مسئولان استان برای جلوگیری ازتخلیه این مرکز توسط بهزیستی، اعضای این شبکه فعال درگرمای طاقت فرسای یزد و با دهان روزه کنار خیابان با اعتماد به نفس بیشتر به کار خود ادامه می دهند.

این مرکز روز گذشته توسط مأموران بهزیستی و با حکم مراجع قضایی بدون نظر به فعالیت ها و تجربه های موفق این مرکز مردم نهاد تخلیه و اموال دولتی ان به اسم بهزیستی مصادره شد.

نکته قابل تأمل اینکه تابلو مرکز شفا توسط بنری پوشانده شده و حتی قفل درب های آن نیز تعویض شده است به طوری که هنوز اقدامی برای کارایی آن انجام نشده است!

 


آخرین اخبار آخرین اخبار