پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


تصاویر/آیین غبار روبی امامزادگان سید الصحرا در یزد


حضور مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان ، معاون فرهنگی و رئیس اوقاف شهرستان آیین غبار روبی امامزادگان سید الصحرا در یزد برگزار شد.

یزد رسا؛ 

 


آخرین اخبار آخرین اخبار