پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


تصاویر/ بازدید معاون فرهنگی اوقاف کشور و جوکار از اجرای طرح آرامش بهاری در یزد


معاون فرهنگی اوقاف کشور و جوکار از اجرای طرح آرامش بهاری در یزد بازدید کردند.

یزدامــــروز؛ معاون فرهنگی اوقاف کشور و جوکار از اجرای طرح آرامش بهاری در یزد بازدید کردند.


آخرین اخبار آخرین اخبار