پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


تصاویر/بهار حضور«روزقدس» در گرمای 40 درجه تابستان یزد


همزمان با روز قدس و همراه با دیگر ملت مسلمان جهان مردم یزد دارالعباده در گرمای طاقت فرسای کویر و دهان روزه برای نابودی استکبار جهانی فریاد زدند.


آخرین اخبار آخرین اخبار